Tilbage til forsiden
VENSKABSFORENINGEN

Venskabsforeningen for Ældre Danskere og Indvandrere blev stiftet i 1997 og har 30m - 40 medlemmer fra mere end 10 lande.
Foreningen er for pensionister, førtidspensionister og efterlønnere.
Vores fællessprog er dansk - i mange forskellige udgaver.
For at kunne blive medlem skal men derfor kunne forstå og tale lidt dansk.
Vi har undervisning i dansk, engelsk og akvarelmaling, litteraturgruppe, samtalegrupper og chi gong.
Vi afholder fælles frokost en gang om måneden.

Åbent: Mandag - Torsdag kl. 09.00 - 12.30
Kontakt: Venskabsforeningen, tlf. 86 18 26 63
Klostergade 37. 3. sal
www.venskabsforeningen.dk


I forbindelse med foreningens 19-års fødselsdag, d. 17. nov. 2016 blev dette gruppebillede taget .

En del af os var i efteråret 2016 på en lille udflugt til den nye bydel i Århus, som hedder Århus Ø.

 

Foreningen har 100-150 medlemmer fra mere end 20 lande. Ca. 25% af medlemmerne kommer fra Danmark. Gennemsnitsalderen er ca. 60 år. Man skal som hovedregel være over 40 år, og enten pensionist, førtidspensionist eller efterlønner for at kunne blive medlem af Venskabsforeningen.  Man kan også blive støttemedlem (se kontakt).

Venskabsforeningen udspringer af Ældreværkstedet - et projekt iværksat i 1995 af århusianske sprogskoler, fordi de ældre kursister havde svært ved at følge yngre kursisters interesser og tempo. Sprogcentret i Århus stillede lokaler til rådighed. Ældreværkstedet fungerede både som værested og som skole med mange fælles arrangementer som f. eks. udflugter, museumsbesøg og forskellige former for kulturmøder. Med støtte først fra Socialministeriet og siden hen fra Århus Kommune lykkedes det at forlænge projektperioden indtil 1999.

I 1997 stiftede denne gruppe af ældre indvandrere Venskabsforeningen for Ældre Danskere og Indvandrere, fordi de ønskede at etablere faste og blivende rammer for deres møde med ældre danskere.

I 1999 stillede Århus Kommune lokaler til rådighed for  Venskabsforeningen i Senior-centret, Østergade 30  4. sal. th. I foreningens start og indtil 2004 var der ansat 2 koordinatorer på kommunale bevillinger, og Århus Kommune stillede sproglærere til rådighed. I denne periode blev stadig flere ældre danskere på frivillig basis inddraget i såvel danskundervisningen som i foreningens øvrige aktiviteter.

Fra 2004 har Venskabsforeningen været baseret på frivilligt ulønnet arbejde, dog med en halvtidsansat koordinerende medarbejder i skånejob.

Foreningens formål er:
·       at fremme mellemfolkeligt venskab og gensidig forståelse mellem ældre mennesker
·       at yde hjælp og rådgivning til foreningens medlemmer
·       at udnytte de ældres ressourcer og styrke deres muligheder for indflydelse i samfundet
·       at opbygge netværk og forebygge social isolation 

Venskabsforeningen fik i forbindelse med Integrationsministeriets integrationspris i 2002 diplom for sin indsats for at styrke integrationen af ældre indvandrere i Danmark.

I 2004 fik Venskabsforeningens formand årets Ældrepris. Århus Kommunes 3. magistrat giver Ældreprisen til en person, som har gjort en særlig indsats for foreningslivet på ældreområdet.